Životopis - vzor

Životopis

vzor

Životopis a jeho vzor jsou již tradičními prostředky při hledání práce.

Životopis

Související odkazy:
jak napsat
vzor životopisu
motivační dopis
pracovní pohovor

Vzor životopisu

Vzor životopisu je užitečnou pomůckou při psaní životopisu. Otázku jak napsat životopis si klade uchazeč o hledání nového zaměstnání, člověk při hledání lepší práce, ale i student, který podává žádost o studium na prestižní škole.


Vzor strukturovaného životopisu
Životopis

Jméno a příjmení

Datum narození: den, měsíc, rok
Bydliště: ulice, číslo, PSČ, město

Povolání

měsíc, rok — měsíc, rok
název firmy a název posledního zaměstnání - stručný popis práce

měsíc, rok — měsíc, rok
název firmy a název předposledního zaměstnání - stručný popis práce

měsíc, rok — měsíc, rok
název firmy a název předpředposledního zaměstnání - stručný popis práce

Vzdělání

měsíc, rok — měsíc, rok
nejvyšší dosažené vzdělání, získaný titul, název školy a obor

měsíc, rok — měsíc, rok
název střední školy, způsob ukončení (maturitní zkouška, výuční list), obor studia

měsíc, rok — měsíc, rok
název a adresa základní školy

Další dovednosti

údaje o řidičském oprávnění a absolvovaných kurzech

datum, místo a podpis

Druhy životopisů

Související dokumenty

Při hledání zaměstnání budete pravděpodobně muset doručit firemní dotazník nebo standardizovaný formulář, strukturovaný životopis (vzor je k dispozici), profesní životopis v angličtině nebo v němčině a motivační dopis k životopisu. Pokud budete s uvedenými písemnostmi úspěšní, pak se Vám otevře cesta na pracovní pohovor.

Věnujte tedy zvýšenou pozornost tomu jak napsat životopis správně a bez chyb. Dbejte základních pouček o tom jak má vypadat motivační dopis. A nenechte náhodě přípravu na otázky, které povinně obnáší každý pracovní pohovor.

Motivační dopis

Motivační dopis se stává neoddělitelnou součástí životopisu podávaného jakožto žádost o zaměstnání. Spolu se strukturovaným životopisem je však vyžadován i při podávání žádosti o mezinárodní studium, například v programu Erasmus.

Forma životopisu

Existuje několik základních formálních úprav pro životopis. Klasický životopis, který se již dnes používá spíše zřídka, a moderní strukturovaný životopis. Některé firmy dodávají formulář pro specifický požadovaný životopis, jehož součástí je i ukázka životopisu, většinou je však při hledání práce vyžadován běžný strukturovaný životopis.


Copyright © CV 2010 životopis-vzor.eu, všechna práva vyhrazena.